KineWaas

Wij maken tijd voor U en ​​​​​​bieden een behandeling op maat.

Algemene Info

Alle info netjes op 1 pagina voor u opgelijst

Algemene Info

Wat meebrengen bij een eerste bezoek?

 • geldig voorschrift (datum niet ouder dan 2 maanden) van de huisarts of specialist
 • identiteitskaart
 • klevertje van het ziekenfonds
 • eventueel medische info: RX, echo, MRI, verslag van arts/specialist,…

Eerste consultatie

 • anamnese en een algemeen kinesitherapeutisch onderzoek
 • de klachten van de patiënt worden in kaart gebracht
 • er wordt een behandelingsplan opgesteld (dat uiteraard nog kan worden bijgestuurd waar nodig)
 • behandeling met de meest geschikte therapievormen

Belangrijk om weten

 • In onze praktijk wordt gewerkt aan de officiële RIZIV-tarieven.
 • Met een geldig voorschrift heb je recht op een onbeperkt aantal kinesitherapie behandelingen.  Elke patiënt kan 3 x 18 beurten aan een verhoogde terugbetaling krijgen.  Het betreft hier dan wel 3 verschillende aandoeningen.  Na deze beurten, krijg je nog steeds terugbetaling, maar dan iets minder.  Voor bepaalde aandoeningen gaat dit om 60 beurten (Fa-pathologie), 80 beurten (Fb-pathologie) en een onbeperkt aantal beurten (E-pathologie), na goedkeuring van de adviserend geneesheer.
 • Behandelingen zijn altijd op afspraak. Gelieve de gemaakte afspraak te respecteren.  Indien u toch verhinderd zou zijn, gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.  Anders zijn wij genoodzaakt om deze behandeling alsnog aan te rekenen.

PQK certificaat

Beide kinesitherapeuten beschikken ook over het PQK kwaliteitslabel:

 • we volgen regelmatig bijscholingen
 • overleggen met collega’s
 • bevragen onze patiënten
 • doen aan zelfevaluatie


Meer info op www.kinesitherapie.be!

Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR/AVG

Als zorgverleners zijn wij onderhevig aan de wet omtrent de privacy.  De verworven info wordt steeds verzameld en verwerkt conform de opgelegde richtlijnen AVG.  Wij hechten ook veel belang aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Voor meer info, neem gerust contact op met ons